Yeniden Milli Mücadele

Yeniden Milli Mücadele

Milletin İman, Ahlak, Kültür, Tarih ve Menfaatine Bağlı Haftalık Siyasi Milli Dava Mecmuası

1964’te yılında Konya’da, İslami hassasiyetlere sahip Hukuk Fakültesi öğrencisi birkaç gencin bir araya gelmesiyle başlayan hareket, 1967 yılında Yeniden Millî Mücadele Hareketi adını almıştır ve 3 Şubat 1970 tarihinde derginin ilk sayısı yayımlanmıştır. Hareket kısaca “Mücadele Birliği” olarak bilinmekte ve mensupları “Mücadeleciler” olarak tanınmaktadır. Yeniden Millî Mücadele dergisi, haftalık siyasi dergi olarak 18 Mart 1980’e kadar 528 sayı yayımlanmıştır. Dergi, “millet ideolojisini” tesis etmeyi amaçlayan hareketin yayın organı olarak faaliyet göstermiştir. “Milletin iman, ahlak, kültür, tarih ve maddi çıkarlarına bağlı bir siyasi millî dava dergisi” sloganıyla yayımlanmıştır. Derginin “millet” olarak adlandırdığı Türk milletinden farklı olarak daha üst bir teşekkülü yani ümmeti göstermektedir; lakin dönem şartları içerisinde dolaylı bir adlandırma seçilmiştir. Türk milleti ise “milletin yol göstericisi” olarak adlandırılmış ve ona millet ideolojisini kazandırmak hedeflenmiştir. Dergi, hareketin doktrinini dile getiren "İlmi Sağ", hareketin fikri ve siyasi kimliğini vurgulayan "İnkılap İlmi" ve hareketin metot ve stratejisine açıklık getiren "Yeniden Millî Mücadele'nin Stratejisi" başlıklı yazılarla gayelerini deklare etmiştir. Güncel siyasi olaylar, çözüm olarak öne sürülen “millet politikası” dâhilinde yorumlanmıştır. Dergi ve hareketin önde gelen isimleri arasında Necmettin Erişen, İrfan Küçükköy, Aykut Edibali bulunmaktadır. Daha sonrasında hareket kurulacak olan Millet Partisi içerisinde de yer almıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
13. sayıdan itibaren "Türkiye'de Vatan Bölme Faaliyetleri" başlıklı yeni sabit bölüm ekleniyor. Sayı 14'ten itibaren arka kapak formatı değişiyor. Arka kapakta "İdeolojiler kavgasından akisler" sabit başlığı altında derleme haber formatına geçiliyor. Bu bölümde slogan olarak: "bütün beşeri hadiseler ideolojiler kavgasından doğar" kullanılıyor. 22. sayıdan itibaren, 2. sayfada "Milletin Sesi" başlıklı yeni sabit bölüm yayınlanmaya başlanıyor. 23. sayıdan itibaren "Komünist ihtilal tekniği" başlıklı sabit bölüm eklenmiştir. 22. sayıdan itibaren derginin yazar kadrosu veriliyor: Aykut Edibali, Yılmaz Karaoğlu, Selim Arkoç, Necmeddin Turinay, Sabahaddin Eriş. 25. sayıdan itibaren "Mücadele Çizgisinden" başlıklı o haftaki kapak konusu üzerine karikatür yayınlanılan bir bölüm oluşturulmuştur. 30. sayıdan itibaren "Milli mücadelemizin Stratejisi" başlıklı yeni bölüme başlanmıştır. 37. sayıdan itibaren "kültür sanat edebiyat" başlıklı yeni bir köşe açılmıştır. 171. sayısından itibaren dergini sahibi "İrfan Küçükköy" olarak değişmiştir. 172. Sayıdan itibaren Sanat ve Edebiyat bölümü mecmuaya eklenmiş. 184. Sayıdan itibaren Tarihten Çizgiler bölümüeklenmiş. 194. Sayıdan itibaren Dış Basından bölümü eklenmiş. 2. sayfa artık Dış Basından bölümüne ait yazıların/haberlerin olduğu bir bölümdür. 209. Sayıdan itibaren Kapak Sayısı diye bir bölüm açılmış. 211. Sayıdan itibaren 'Köy Odalarında' adlı bir bölüm açılmış ve bu bölümde hikayelerle gündem eleştirisi yapılmış. 7. yıl 319. sayıda matbaa "Bayrak Matbaacılık ve Gazetecilik" olarak değişmiştir.
  • Dönem: 1970-1980
  • Kaç Sayı Çıktı: 528
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Ömer Ziya Belviranlı, İrfan Küçükköy
  • Başyazar: Aykut Edibali
  • Yazı İşleri Müdürü: Aykut Edibali
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın