Kaynaklar

ARAŞTIRMA İÇİN BAŞVURULAN KÜTÜPHANELER

Beyazıd Devlet Kütüphanesi, İstanbul

Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi, İstanbul

Taksim Atatürk Kitaplığı, İstanbul

İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Kütüphanesi, İstanbul

Milli Kütüphane, Ankara

 

ARAŞTIRMA İÇİN BAŞVURULAN ŞAHSİ KÜTÜPHANELER

Ahmed Kalkan

Dünya Yayıncılık

Dylemi Sahaf

Hamdi Yavuz

Hasan Güneş

Hasan Sezgin

İlyas Dönmez

Mehmet Fatih Yoksul

Metin Önal Mengüşoğlu

Muharrem Balcı

Mustafa Yazgan

Muzaffer Deligöz

Ömer Sezgin

Pınar Yayınları

Sıtkı Türkan

Uğur Altun

Vahdettin Işık

Yaşar Şadoğlu

 

BAŞVURULAN İNTERNET SİTELERİ

https://kasif.mkutup.gov.tr/

http://katalog.marmara.edu.tr/yordambt/yordam.php

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/default_tr

http://kutuphane.bisav.org.tr:8080/yordambt/yordam.php

http://www.ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

http://www.isam.org.tr/

http://www.islamansiklopedisi.info/

http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/htu/list1.html (Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu)

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın