Kataloğun İçeriği

KATALOĞUN İÇERİĞİ

1. DERGİ HAKKINDA

Her bir farklı dergiye ait ayrıntılı künye bilgisinin ve özel notların girildiği katalog bölümüdür. Şu alanlardan oluşur:

Derginin İsmi: Derginin künyede yazıldığı şekliyle tam adının yazıldığı alandır.

Derginin Sloganı: Genellikle derginin kapağında yer alan ve derginin temel söylemini yansıtan cümlenin yer aldığı alandır.

Derginin Alt Başlığı: Genellikle derginin tür ve periyot bilgisini içeren ve kapakta dergi isminin altında yer alan ibareyi içeren alandır.

Yayımlandığı Tarih: Derginin yayım hayatına başladığı yıl ile sona erdiği yıl aralığını belirten alandır. Osmanlı Türkçesi olarak yayımlanan dergilerde Hicri ve Rumi tarih bilgisi de paylaşılmaktadır.

Yayımlanan Sayı Adedi: Derginin (varsa) farklı dönemlerinde/devirlerinde aynı adla yayımlanan bütün sayılarını kapsayacak şekilde hesaplanan toplam sayı adedini belirten alandır.

Yayımcı Kuruluş: Derginin herhangi bir kuruluş tarafından yayımlandığı durumlarda yayımcı kuruluşun tam adının yazıldığı alandır.

Yayım Yeri: Derginin yayımlandığı şehir(ler)i belirten alandır.

Yayım Adresi: Derginin merkez bürosunun künyede yazıldığı şekliyle açık adresinin yer aldığı alandır.

Yayımcı/Dergi Sahibi: Derginin sahibinin isminin yazıldığı alandır.

Yazı İşleri Müdürü: Derginin yazı işleri müdürünün isminin yazıldığı alandır.

Başyazar: Derginin başyazarının/başmuharririnin/sermuharririnin isminin yazıldığı alandır.

Sabit Bölümler: Bazı dergilerde yer alan sabit bölümlerin (dizi şeklinde her sayıda yer alan bölümlerin) belirtildiği alandır.  

ISSN Numarası: Dergi için tayin edilen ISSN numarasının yer aldığı bölümdür.

Notlar: Dergi ile ilgili bilinmesi gereken notların paylaşıldığı bölümdür. Derginin isim değiştirmesi, numaralandırma sistemindeki değişiklikler, adres değişikliği, dergiyi çıkaran kurumun ya da kişinin değişmesi, derginin ebatlarının ve biçiminin değişmesi gibi konular bu bölümde paylaşılır.

2. SAYI ENDEKSİ

Bir derginin her bir ayrı sayısı için ayrıntılı künye bilgilerinin, biçimsel özelliklerin, kapak konularının ve sayıya dair özel notların girildiği katalog bölümüdür. Şu alanlardan oluşur:

Cilt No: Derginin cilt numarasını belirten alandır. Bazı dergilerde cilt numarasının yerine, yıl, devre, dönem gibi farklı periyot bilgileri kullanılmaktadır. Böyle durumlarda herhangi bir karışıklığı sebebiyet vermemek kaydıyla bazen cilt hanesine diğer periyot bilgileri girilmiş ve bu durum notlarda belirtilmiştir.

Sayı No: Derginin sayı bilgisini belirten alandır. Bazı dergilerde bulunan; “Sayı 12-13”, “Sayı 1-2-3”, “Sayı 12+25”, “Özel Sayı” vb. farklı numaralandırma ve adlandırma tercihleri korunmuş ve aslında nasılsa öyle aktarılmıştır.

Yıl: Sadece derginin yayımlandığı yıl bilgisinin girildiği alandır.

Tarih: Derginin yayımlandığı tarihin gün, ay, yıl şeklinde yazıldığı alandır. Osmanlı Türkçesi olarak yayımlanan dergilerde Hicri ve Rumi tarih bilgisi de paylaşılmaktadır. Gün bilgisinin yer almadığı dergiler için sadece ay ve yıl bilgisi girilmiştir. Ayrıca bazı dergilerde sayı tarihi ile baskı tarihi ayrı ayrı yazılmıştır. Bu durumda tarih alanına sayı tarihi girilip baskı tarihi notlar alanında paylaşılmıştır. Birden fazla sayının beraber çıktığı ve çoklu tarih içeren durumlarda sadece son sayının tarihi girilmiştir. Tam tarih bilgisi ise not kısmında paylaşılmıştır.

Sayfa Sayısı: Derginin her bir sayısında yer alan toplam sayfa sayısının belirtildiği alandır.

Fiyat: Derginin satış fiyatının rakamsal ifadesinin yazıldığı alandır.

Kapak Konusu: Derginin ön kapağında yer alan manşet, başlık veya konunun belirtildiği alandır.

Arka Kapak Konusu: Derginin arka kapağında görülen başlık ya da konunun belirtildiği alandır.

Biçim Özellikleri: Derginin biçimsel özelliklerinde, baskı niteliği ya da ebat açısından ilgi çeken veya derginin genel trendinin dışında olan değişikliklerin belirtildiği alandır.

Sayıya Dair Notlar: Dergiye dair, katalog sisteminde yer almayan ekstra bilgiler ile beraber değişimlerin, yeniliklerin ve ilginç gelişmelerin belirtildiği alandır. Ayrıca dergide yer alan reklam, ilan, karikatür vb. unsurlar hakkında tanımlayıcı bilgiler bu alana girilmektedir. 

3. YAZI-YAZAR ENDEKSİ

Her bir sayının içerdiği tüm yazılar için ayrı ayrı detaylı bilgilerin, notların ve anahtar kelimelerin girildiği katalog bölümüdür. Şu alanlardan oluşur:

Cilt No: Derginin cilt numarasını belirten alandır. Bazı dergilerde cilt numarasının yerine, yıl, devre, dönem gibi farklı periyot bilgileri kullanılmaktadır. Böyle durumlarda herhangi bir karışıklığı sebebiyet vermemek kaydıyla bazen cilt hanesine diğer periyot bilgileri girilmiş ve bu durum notlarda belirtilmiştir.

Sayı No: Derginin sayı bilgisini belirten alandır. Bazı dergilerde bulunan; “Sayı 12-13”, “Sayı 1-2-3”, “Sayı 12+25”, “Özel Sayı” vb. farklı numaralandırma ve adlandırma tercihleri korunmuş ve aslında nasılsa öyle aktarılmıştır.

Yazı Türü: Her bir yazının türünün belirtildiği alandır. Yazılara tür atanırken mevcut dergiler incelenerek oluşturulmuş özel bir liste kullanılmaktadır. Yazının türü, verilen listedeki türlerden birine uymadığı takdirde “Yazı” veya “Diğer” şeklinde belirtilmiştir.

Yazı Başlığı: Yazı başlıklarının olduğu gibi; harf, kelime, noktalama vs. düzenlemesi yapılmaksızın belirtildiği alandır.

Yazar İsmi: Yazar isminin olduğu gibi, herhangi bir düzeltme yapılmaksızın belirtildiği alandır. İstisna olarak, eğer yazar isminin başında ünvan var ise bu alana dahil edilmemiştir. Birden fazla yazarın olduğu durumlarda yazar isimleri virgül ile ayrılarak belirtilmiştir.

Orijinal Dil: Dergilerde yer alan bazı yazılar yabancı dillerden Türkçeye tercüme edilmek suretiyle yayımlanmıştır. Makalenin orijinal dili dergide belirtilmişse bu alanda paylaşılmıştır.

Mütercim: Türkçeye tercüme edilen yazıların mütercimi dergide belirtilmişse bu alanda paylaşılmıştır.

Sayfa Sırası: Her bir yazının başlamış olduğu sayfa numarasının belirtildiği alandır.

Sayfa Aralığı: Yazıların yer aldığı sayfa aralıklarının girildiği alandır.

Anahtar Kelimeler: Yazıların içerdiği esas temalara, konulara, kişilere, olaylara ve yazıları spesifik kılan hususlara dair her bir yazıya özel olarak atanan, dergi içeriklerinin daha verimli ve kolay bir şekilde aranabilmesini sağlamak amacıyla girilen sözcüklerdir. Yazı başına ortalama üç-dört anahtar kelime girilmektedir.

Yazıya Dair Notlar: Yazılarda yer alan fotoğraf, resim, harita, yazarın kısa tanıtımı, yazının alıntılandığı eser, yazının sonunda yer alan notlar vb. hususların belirtildiği alandır.

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın