Alternatif Bakış

Alternatif Bakış

Kültür, Sanat Ve Fikir Dergisi

Ekim 2004 yılında yayın hayatına başlayan Alternatif bakış dergisi son sayısı olarak dokuzuncu sayısını neşretmiştir. Derginin sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü M. Said Akgündüz üstlenmiştir. Derginin editörleri arasında Levent Bilgi, Şerif demir ve m. Alper Gürbüz bulunmaktadır. Yayın kurulu arasında ise Prof. Dr. Osman çakmak, Prof. Aziz Kutlar, Mehmet çelik, Servet Terziler, Hüseyin Saraç ve Yususf Daştan bulunmaktadır. Dergi, kültür, sanat ve fikir dergisi olarak İstanbul’da farklı periyotlarda yayınlanır. Dergi ilk sayısında Avrupa Birliği–Türkiye konusunu dosya edinmiştir. AB’nin Düvel-i Muazzama’nın bir devamı olarak nitelendiren dergi, AB’yi çağdaş Mehdi ve modern ulus devleti kutsal mitler bağlamında ele alır. Dergi başka bir sayısında Türkiye’de muhafazakar demokrasiyi konu edinir. Fikirlerin kavramlarla beslendiğini dile getiren dergi, dünyasi tarihi açısından ençok kullanılan kavramlardan biri olduğunu ifade edip muhafazakar demokrasi kavramını gündem edinir. Dergi, “en muhafazar kişi bile elindekini koruyabilmek adına dahi olsa değişmek zorunda” olduğu düşüncesindedir. Bu nedenle mutlak anlamda muhafazakarlık olamayacağını savunur. Dergi genel olarak siyasi tarihi ve dönemin konjonktürel şartlarında gündemde olan kavramları tekrar masaya yatırır. Ahmet Akgündüz, Yusuf Ziya İrbeç, Oktay Sinanoğlu, Osman Çakmak, Muhammet Nur Doğan, Nevzat Tarhan, Cezmi bayram, Veysel Gani, Ömer Lütfi Mete, ve Mehmet Barlas gibi önemli yazarların yazıları dergide neşredilmiştir.

  • Dönem: 2004-2005
  • Kaç Sayı Çıktı: 9
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Yazı İşleri Müdürü: M.Said Akgündüz
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
  • 98 Sayfa
  • 34 Yazı
3. Sayı
  • 82 Sayfa
  • 43 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın