Allah Yolu

Allah Yolu

Asr-ı Saadet Müslümanlığının ihyasına çalışan onbeş günlük Allah, Din ve Ahlâk bilgileri dergisi

""Nur saraylarının kapılarını bulabilenler, Allah yolunda yürüyenlerdir." (Sühreverdî)"

Allah Yolu, 1953 yılında çıkmaya başlayan, her hafta Cuma günleri yayınlanan, Asr-ı saadet müslümanlığının ihyasına çalışan onbeş günlük Allah, din ve ahlâk bilgileri dergisidir. 1952-1954 yılları arasında toplamda 11 sayı neşredilen derginin sahipleri R. Salih Yalman ve Adnan Türkmenoğlu’dur. Sühreverdi’ye ait “Nur saraylarının kapılarını bulabilenler, Allah yolunda yürüyenlerdir.” ifadesi derginin sloganı olmuştur. Dergide ele alınan fıkhî konulara göz atıldığında "Tek Parti" aktarımının sekteye uğradığı, düşünülen temel dinî bilgilerin kitlelere öğretilmesi amacının benimsendiği görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda dergi, günlük siyasi olaylarla ilgili hiçbir haber yapmamıştır ve Cumhuriyet dönemiyle başlayan ihtilaflı mevzulara kendisini dâhil etmemiştir. Her sayıda Mustafa Fenni’den “Allah Niçin İnkâr Edilemez” yazı dizisi neşredilmiş ve “Ebu Müslim Horasani” serisi Enver Behnan Şapolyo tarafından kaleme alınmıştır. Bir başka sürekli yazı ise “Müşküllerimizi Hallediyoruz” başlığıyla Sezai Sünbüllük tarafından kaleme alınan yazılardır. Bu yazılarda “Ettihiyat Duası ve İstihare Namazı” gibi dini bilgilere yer verilmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
Türkiye Ticaret Matbaası'nda basılmıştır.
  • Dönem: 1952-1954
  • Kaç Sayı Çıktı: 11
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: R. Salih Yalman, Adnan Türkmenoğlu
  • Başyazar: R. Salih Yalman
  • Yazı İşleri Müdürü: R. Salih Yalman
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın