Aşiyan

Aşiyan

Sanat Edebiyat

1996-2002 yılları arasında dergi hayatımıza edebi ve fikri katkılarda bulunan kültür, sanat ve edebiyat dergisi Aşiyan, İsmail Özen’in sahipliğinde kurulan ve aylık basımı hedeflenen bir edebi dergidir. Yönetmenliğini Bülent Sönmez’in üstlendiği dergi, ilerleyen zamanlarda Burhan Yemiş, Özkan Yasin Güler, Ufuk Onursal ve Mustafa Kara Osmanoğlu gibi isimlerin oluşturduğu geniş bir yayım kuruluna da sahiptir. Basımı her ne kadar aylık olarak hedeflense de ilk altı basımı düzenli olarak aylık basılmış, daha sonra yedinci ve sekizinci sayılar birlikte basılmıştır. Sekizinci sayısından sonra ise kısa bir süre daha aylık basımına devam edilmiş fakat bir dönem basımı yıllığa çevrilmiştir. Buna ilaveten 20, 21 ve 22 sayıları da birlikte basılmıştır. Basım aralığı düzensiz olan dergi, 29 sayısından sonra başlangıçta hedeflendiği gibi aylık basım düzenine geri dönmüş ve yayım hayatını 34. sayısına kadar bu şekilde sonlandırmıştır. Kısa süre içerisinde önemli kadro değişikliğine sahip olan derginin 1996 yılından itibaren sahibi ve yazı işleri müdürü M. Ali Köseoğlu olarak değişmiştir. Bunun yanı sıra çok kez koordinatör değişikliğine de sahip olan dergi, ilk iki sayısında sadece Burhan Sakallı’nın koordinatörlüğünde, üçüncü sayısından altıncı sayısına kadar Sakallı’ya eşlik eden Zafer Karakuş’un önderliğinde olmuştur. Yedinci sayısından itibaren Zafer Karakuş’un görevini Hüseyin Karabacak devr almış ve on üçüncü sayısından yirmi ikinci sayısına kadar ise bu görevi Murat Güzel ile birlikte yürütmüştür. Daha sonrasında ise bu görevi önce Cemil Erdem, daha sonra son basımına kadar da Sıtkı Karadeniz üstlenmiştir. Derginin 25. Sayısı ile basım değişikliğine gidilmiş kısa bir süre yalnızca yazı içeren kapak basımının yerine resimli basımlara yer verilmiştir. Ancak, son sayıları yine alışıldığı üzere sade yazı biçiminde olmuştur. Başlangıçta çerçevesini sanat ve edebiyat ile sınırlı tutmak isteyen dergi, ilk altı sayısında şiir ağırlıklı yayımlamalarda bulunmuş, daha sonra içerikte deneme yazılarına daha fazla yer vermiştir. İlk dört sayısında kendisini ‘Sanat ve Edebiyat’ olarak tanıtan dergi, beşinci sayısı ile hüviyetine ‘Kültür’ü de ilave ederek yalnızca edebi eserlerin içerdiği bir dergi olmanın ötesinde sosyal ve bilimsel meselelere de yer verilen bir dergi haline gelmiştir.

 • Dönem: 1996-2002
 • Kaç Sayı Çıktı: 34
 • Basım Yeri: Konya
 • Sahibi: İsmail Özen
 • Başyazar: Bülent Sönmez
 • Yazı İşleri Müdürü: Mehmet Ali Köseoğlu
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 15 Yazı
3. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 19 Yazı
4. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 26 Yazı
5. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 27 Yazı
6. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 25 Yazı
9. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 21 Yazı
10. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 14 Yazı
11. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 17 Yazı
13. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
14. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 13 Yazı
25. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 24 Yazı
26. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 25 Yazı
27. Sayı
 • 33 Sayfa
 • 25 Yazı
29. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 18 Yazı
30. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 24 Yazı
31. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 19 Yazı
32. Sayı
 • 10 Sayfa
 • 16 Yazı
33. Sayı
 • 4 Sayfa
 • 9 Yazı
34. Sayı
 • 7 Sayfa
 • 8 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın