Büyük Doğu

Büyük Doğu

Siyasi-Edebi Haftalık Mecmua

"Fikir-Sanat-Hadise-İş"

Necip Fazıl Kısakürek’in 17 Eylül 1943’te yayımlamaya başladığı Büyük Doğu mecmuası 5 Haziran 1978’e kadar aralıklarla yayın hayatına devam etmiştir. 35 yıllık süre içerisinde toplam 16 devre ve 512 sayı olarak yayımlanmıştır. Necip Fazıl’ın şahsiyetiyle güçlü bir edebi üsluba sahip olan dergi Tek Parti iktidarı ve Demokrat Parti iktidarı dönemlerinde muhafazakâr ve milli muhalefetin sesi olmuştur. Necip Fazıl, Büyük Doğu dergisinin çıkış sebebini, ülkedeki düşünce ve ideoloji bakımından eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak olarak görür. Büyük Doğu, aynı zamanda Necip Fazıl'ın kurduğu “Büyük Doğu Hareketi” düşünce sisteminin de adıdır. Ana hatlarıyla dergideki “İdeolocya Örgüsü” köşesinde açıkladığı bu düşünce sistemiyle Necip Fazıl, özgül bir tarih muhasebesi, devlet anlayışı, estetik bakış ve fikrî duruş ortaya koymaya çalışır. 1960’lı yıllardan itibaren derginin muhalefet ekseni o dönem dış tehdit olarak görülen komünizme karşı şekillenmiş ve anti-komünist propagandalara ağırlık verilmiştir. Dergideki yazılar politikadan sanata, ekonomiden felsefeye, dinden tarihe kadar çeşitli konu başlıklarından meydana gelmektedir; fakat uzun yayım dönemi boyunca Kısakürek’in değişen politik çizgisine ve dönem şartlarına göre mecmuaların konu ağırlıkları dini, siyasi, edebi vb. olmak üzere farklılık göstermiştir. Dergi, daha çok başyazar Necip Fazıl ile anılmasına rağmen 35 yıllık uzun dönem boyunca birçok değerli ve etkili isme sayfalarını açmıştır. Sait Faik, Özdemir Asaf, Oktay Akbal, Salih Murad Uzdilek, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Nihal Atsız, Cemil Meriç, Şevket Eygi, Sezai Karakoç, Sabahattin Zaim gibi daha nice isim gerek kendi isimleriyle gerek müstear adlarla birçok yazı kaleme almışlardır.

Dergi Hakkında Notlar:
Toplam 512 sayı çıkan Büyük Doğu dergisi, 6. devre (27 sayı), 7. devre (122 sayı), 9. devre (35 sayı) günlük olarak yayımlandığı için proje kapsamına alınmamıştır. Diğer devrelerde kullanılan sloganlar: "Cumaları Çıkar, Siyasi-Edebi Haftalık Mecmua", "Çarşambaları Çıkar, Siyasi ve Edebi Gazete" (12. Devre), "Her Ayın Birinde Çıkar, Siyasi ve Edebi Dergi" (14. Devre). Dergide kullanılan diğer alt başlıklar şunlardır: Siyasi ve Edebi Gazete, Siyasi ve Edebi Dergi. Derginin diğer yayım adresleri şunlardır: Ankara Caddesi Vilayet karşısı İzzeddin Hanı, Kayseri İş Hanı, Yahyapaşa S. No: 17, Gedikpaşa, Beyazıt, İstanbul, Babıali Caddesi Çatalçeşme Sokak No: 2 Aydınlık Han.
  • Dönem: 1943-1978
  • Kaç Sayı Çıktı: 328
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Behçet Adil Bağdatlıoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Neslihan Kısakürek
  • Başyazar: Necip Fazıl Kısakürek
  • Yazı İşleri Müdürü: Necip Fazıl Kısakürek
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın