Doğru Yol

Doğru Yol

En Açık İfadeli Müslüman Gazetesi

"En Doğru Yol Hak Yoludur."

“En Açık İfadeli Müslüman Gazetesi” Doğru Yol, 23 Nisan 1948’de başladığı yayım hayatına 17 Haziran 1949 tarihindeki 101. sayısıyla son vermiştir. “En Doğru Yol Hak Yoludur” sloganını kullanan haftalık gazetenin sahibi Faruk Rıza Güloğlu, başyazarı ise Muharrem Zeki Korgunal’dır. İstanbul, Cağaloğlu merkezli yayımlanan derginin çok partili siyasi hayata geçilmesiyle birlikte gelen görece serbestlik ortamında ortaya çıkan diğer birçok İslamî dergi gibi iman ve ibadet esasları, önemli dinî âlimler, siyer, Kur’an-ı Kerim dersleri olmak üzere ders nitelikli bir yayım politikası sürdürmüştür. Bu politika çerçevesinde bilhassa genç nesle hitap etmeye çalışılmıştır. “Büyük Fıkıhçılar, Çocuklar İçin, Mümin ile Müslim, Ebu Müslim Horasani, Efendimiz Buyuruyor ki, Hac Hatıraları, Hutbe, İbadet, Öğüt, Mucize” başlıkları derginin her sayısında sabit olan bölümlerdir.

  • Dönem: 1947-1949
  • Kaç Sayı Çıktı: 104
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Faruk Rıza Güloğul
  • Başyazar: Muharrem Zeki Korgunal
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın