Din Yolu

Din Yolu

On beş günlük Dini ve İçtimai Dergi

Din Yolu, Cumhuriyet'in ilanından sonra seçilen ilk rektör (Darülfünun emini) İsmail (İsmayıl) Hakkı Baltacıoğlu'nun çıkarmaya başladığı dinî ve içtimaî dergidir. Baltacıoğlu’nun 1950 yılında milletvekilliğinden emekli olmasının ardından mesai harcadığı yayın faaliyetlerinden biri olan Din Yolu,1950-1957 tarihleri arasında Ankara merkezli olarak faaliyet göstermiştir. 1 Eylül 1957 tarihinde yayımlanan 36. sayısıyla yayım hayatına son vermiştir. Tefrika, fıkra, bilgi içeren sabit köşeler vasıtasıyla gençlere yönelik dinî bilgiler dergide çoğunlukla önemli yer tutmaktadır. “Tefrika Roman, Mevlana’dan Fıkralar, Gençlere Din Bilgisi, Din Yolu'nun Büyük Din Anketi, Musahabe” başlıkları dergide sabit olarak yer verilen bölümleri oluşturmaktadır. Dergide kapak konusu olarak ağırlıkla İstanbul’da bulunan tarihî camilere yer verilmiştir. İbnüttayyar Semahattin Cem, Peyami Safa, Ragıp Akyavaş gibi isimler Baltacıoğlu’na ilave olarak dergide makaleleri yayımlanan isimler arasındadır. Baltacıoğlu’nun 1957 yılında yaptığı Kur’an-ı Kerim tercümesine paralel olarak dergide muhtelif ayetlerin tefsirlerine de yer verilmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
8. sayıdan itibaren imtiyaz sahibi Ragıp Akyavaş'tır.
  • Dönem: 1956-1957
  • Kaç Sayı Çıktı: 36
  • Basım Yeri: Ankara
  • Sahibi: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ragıp Akyavaş
  • Başyazar: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın