Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi

Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi

Şimdilik haftada bir defa neşrolunacak dini, ilmi, siyasi, edebi, ictimai gazetedir.

19 Eylül 1908 tarihinde kurulan Kürt Teâvun ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olan Kürd Teâvun ve Terakki Gazetesi, 9 Kasım 1908’de İstanbul’da yayım hayatına başlamıştır. Gazetenin imtiyaz sahibi, müdürü ve yazarı Süleymaniyeli M. Tevfîk, başyazarı ise Diyarbekirli Ahmed Cemil’dir. Haftada bir kez yayımlanan “Dînî, ilmî, siyasî, edebî ve sosyal bir gazete” olan dergi, yazılarını hem Kürtçe hem Türkçe olarak neşretmiştir. Diğer Kürtçe neşriyatlardan farklı olarak Kûrmanci ve Sorânî lehçelerini bir arada kullanmıştır. Kürtçe’ye hassasiyet doğrultusunda, Kürt dili ve edebiyatı yoğun olarak gazetede işlenmiştir ve Kürtlerin kendi dilleriyle eğitim yapmaları gerekliliği sıkça irdelenmiştir. Kürdistan gibi yasaklanan neşriyatlardan farklı olarak yasal yayım imkânı bulan gazete, İstanbul merkezli olarak çalışmıştır ve bu sayede daha fazla sayıda okuyucuya ulaşabilmiştir. Gazetenin ilk sayısında Bediuzzeman Said-i Nursî el-Kürdî tarafından kaleme alınan “Şîreta Bediuzzeman Said-i Nursî” (Bediuzzeman Said-i Nursî’nin Öğütleri) derginin dikkat çeken içeriklerinden biri olmuştur.

  • Dönem: 1908-1909
  • Kaç Sayı Çıktı: 9
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Süleymaniyeli Tevfik
  • Başyazar: Ahmed Cemil
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın