Kur'ân Mesajı

Kur'ân Mesajı

İlmi Araştırmalar Dergisi

İlmi Araştırmalar Dergisi alt başlığıyla yayımlanan Kur'ân Mesajı dergisi 1997-2000 yılları arasında çıkmıştır. Derginin yayımlanan sayı adedi 24’tür ve yayımcı kuruluşu Kuba ( Kuran Bilimleri Araştırma Vakfı)’dır. Derginin yayım yeri İstanbul, dergi sahibi Süleyman Ateş, yazı işleri müdürü Hikmet Selçuk’tur. Derginin yazı türü makale ağırlıklıdır. Muhteva açısından Kuran-ı Kerim’i konu ilimler üzerine yazılar bulunan dergide Kur’anı Kerim, hukuk, toplum, gibi konular da ağırlıkta işlenmiştir. Dergide Süleyman Ateş, Mahmut Kaya, Ahmet Nedim Serinsu, Abdulaziz Bayındır, Hikmet Selçuk, Hidayet Aydar gibi önemli isimlerin yazılarına yer verilmiştir.

  • Dönem: 1997-2000
  • Kaç Sayı Çıktı: 24
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Süleyman Ateş
  • Yazı İşleri Müdürü: Hikmet Selçuk
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın