İlma

İlma

Üç Aylık Dergi

Üç ayda bir yayımlanan İlma, ilk sayısını bahar 2007'de yayımlamıştır. Derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Ahmet Celil Civan'dır. Yazılarda, "dil" ve "üslub" kaygıları ön planda tutularak fizik'ten metafiziğe kadar birçok konular irdelenmektedir. Dergi ilk sayısının takdim yazısında amacını şöyle ifade etmektedir: "Salih Mirzabeyoğlu 50 esere ulaşan eserlerinde ortaya koyduğu iktisattan hukuka, sanattan fiziğe, resimden biyolojiye kadar insanlığı ilgilendiren her mevzuda, konu ile alakalı meseleleri, dolaylı ve dolaysız münasebetleri ile birlikte ortaya koymuş; çözüm ve çözüme dair ipuçlarını "terkibi hüküm" halinde ilgililerine sunmuştur. Bu tespitin ışığında, İlma' dergisi ile amacımız, Mütefekkir'in ortaya koyduğu terkibi hükümleri peşin kabul sayarak, bu kabullerin çerçevesinde mevzularımıza dahil olan meseleleri ele almak, mevzularla alakalı entelektüel gündemi fikrin pratiğe dökülmesi noktasında takip, tahlil ve kritik etmeye çalışmak." Bu ifadelerle yayım hayatına başlayan ilma' dergisi "Sefine Ekseninde Yeni Fizik" dosyasıyla ilk sayısını çıkarmıştır. Dergide kalem oynatanlar arasında Ahmed Celil Civan, Altun Boyacıyan, Dilara Sevinç, Bilal Sami Oğuz ve Şener Özönder bulunmaktadır.

 • Dönem: 2007-2009
 • Kaç Sayı Çıktı: 5
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Ahmet Celil Civan
 • Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Celil Civan
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 128 Sayfa
 • 16 Yazı
2. Sayı
 • 128 Sayfa
 • 19 Yazı
3. Sayı
 • 128 Sayfa
 • 15 Yazı
4. Sayı
 • 128 Sayfa
 • 19 Yazı
5. Sayı
 • 129 Sayfa
 • 18 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın