el-Medâris

el-Medâris

Dini, İlmi, Edebi, İctimai, Felsefi Mecmuadır.

el-Medâris, Şehsuvarzâde Mehmed Behçet (Perim)’in imtiyaz sahibi ve başyazarı olduğu, 1913’te yayımlanmış, 19 sayısı neşredilmiş bir dergidir. Derginin ilk sayısı 8 Cemaziyelahir 1331 (2 Mayıs 1329); son sayısı 1 Zilkade 1331(19 Eylül 1329) tarihlerinde yayımlanmıştır. Derginin alt başlığı bu şekilde hitapta bulunmaktadır: “Talebe-i Ulum ve Medâris-i İslâmiye'nin Menafine Hadim Olup Perşembe Günleri İntişar Eder Dini İlmi, Edebi, İctimai, Felsefi Mecmuadır.” II. Meşrutiyet dönemi dergilerinden olan el-Medâris, yayın hayatının kısalığına rağmen; dinî-edebî özelliklere sahip olması, farklı edebî eser türünü ihtiva etmesi, devrin siyasî, sosyal, kültürel ve askerî meselelerini edebî eserlerde konu etmesi bakımından önemlidir. Ayrıca kendisini dinî bir dergi olarak tanımlayan el-Medâris, dönemin muhtelif fikir akımlarına mensup yazarların eserlerinden alıntılara da yer vermektedir. Derginin edebî kısmında en çok eser verenler İhsan Ali Rıza, İbrahim Rıfkı, Hacı Şevket ve Halil Fehmidir. Mehmed Muhiddin, M. Âkil, Mehmed Cevdet, Halil Zihni ve Kasım Şükrü imzasıyla birlikte “Gün Doğdu” müstearıyla da karşılaşılır. İlaveten Tevfik Fikret, Cenab Şahabeddin, İsmail Safa, H. Nazım (Ahmet Reşit Rey), Faik Ali, Nigar Bint-i Osman, Rıza Tevfik ve Mehmet Akif (Ersoy) gibi edebiyat dünyasındaki isimlerden önce yayımlanmış eserlere el-Medâris’te yer verildiği görülmektedir.

Dergi Hakkında Notlar:
Talebe-i Ulum ve Medâris-i İslamiyenin menaifine hadim olub Perşembe günleri intişar eder.
 • Dönem: 1913
 • Kaç Sayı Çıktı: 19
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Mehmed Behcet
 • Başyazar: Mehmed Nurullah
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 19 Sayfa
 • 9 Yazı
2. Sayı
 • 17 Sayfa
 • 15 Yazı
3. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 13 Yazı
4. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 16 Yazı
5. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 17 Yazı
6. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 17 Yazı
7. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 18 Yazı
8. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 19 Yazı
9. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 17 Yazı
10. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 19 Yazı
11. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 20 Yazı
12. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 19 Yazı
13. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 17 Yazı
14. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 12 Yazı
15. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 15 Yazı
16. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 16 Yazı
17. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 14 Yazı
18. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 15 Yazı
19. Sayı
 • 15 Sayfa
 • 17 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın