el-Mirsad

el-Mirsad

Menâfi-i Īslâmiye'ye hâdim dinî, ilmî, fennî, edebî risâledir.

el-Mirsâd, 1914-1915 tarihlerinde I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Seyyid Ahmed Hüsameddin’in başyazarlığında Topkapı, İstanbul’da toplam 22 sayı olarak yayımlanan dergidir. el-Mirsâd, “Menâfi-i İslâmiye'ye hâdim dinî, ilmî, fennî, edebî risâledir.” el-Mirsâd, ağırlıklı olarak dinî konuların ele alındığı, Seyyid Muhammed İsmetullah tarafından yayımlanan bir dergidir. Dönemin diğer dergilerinden farklı olarak başlığa ilave olarak “Türkçe” olarak yayımlandığı belirtilmektedir.

Dergi Hakkında Notlar:
Derginin adresi "Dersaadet - Topkapı" olarak verilmekle birlikte, matbaası ilk iki sayısında "İzmir'de Matbaa-i Şemseddin" şeklinde geçmektedir. Sonraki sayılarda ise Amidî Matbaası'nda basılmıştır. Derginin ilk iki sayısında kapaktaki başlığın üzerinde "Menâfi-i Īslâmiye'ye hâdim dinî, ilmî, fennî, edebî Türkçe" ibaresi yer almaktadır. 3. sayıdan itibaren buradaki ibare "Menâfi-i Īslâmiye'ye hâdim dinî, ilmî, fennî, edebî risâledir" şeklinde değiştirilmiştir Ayda iki defa neşr olunur.
 • Dönem: 1914-1915
 • Kaç Sayı Çıktı: 22
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Seyyid Mehmed İsmetullah
 • Başyazar: Seyyid Ahmed Hüsameddin
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
2. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 4 Yazı
3. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 6 Yazı
4. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 4 Yazı
5. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 2 Yazı
6. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 4 Yazı
7. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 7 Yazı
8. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 3 Yazı
9. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 4 Yazı
10. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 5 Yazı
11. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 3 Yazı
12. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 4 Yazı
13. Sayı
 • 16 Sayfa
 • 4 Yazı
14. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 4 Yazı
15. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 3 Yazı
16. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 3 Yazı
17. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 1 Yazı
18. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 2 Yazı
19. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 3 Yazı
20. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 3 Yazı
21. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 2 Yazı
22. Sayı
 • 8 Sayfa
 • 4 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın