Rayet

Rayet

Aylık Kadın Dergisi

Rayet dergisi, “Abdullah Birisi” riyasetinde, Ali Galib Vural, Ahmed Büyükkaymaz ve Mekke Yassıkaya isminde üç dava arkadaşı tarafından hazırlanılan ve yine yazarlarından biri olan Mekke Yassıkaya’nın yönetimini gerçekleştirdiği bir İslamcı dergidir. Basımını ‘DAMAR Dağıtım, Matbaa ve Reklamcılık’ın üstlendiği Rayet dergisi, ilk sayısını 1979 yılında yayımlamıştır. Çıkartılma amacı ise 18.yy da başlayan ve özgürlük çığırtkanlığı yaparak kadınları bir meta haline getiren feminizmin Türkiye’de ki olası etkisinin önüne İslamcı bir duruş ile set çekmek ve genç bayanlar başta olmak üzere tüm Türkiye kadınlarına unutturulmak istenilen İslami değerleri tekrar hatırlatmaktır. Yalnızca ders mahiyetinde oluşturulmak istenilmeyen dergi, kadınların gündelik hayatta istifade edebileceği bilgilere de yer vermektedir. Örneğin, örgü türleri, çocuklar için nasıl kazak örülebileceği, halıya dökülmüş bir mürekkep lekesinin nasıl çıkartılabileceği gibi konulara ve bu konuların resimli anlatımlarına da yer vermektedir. Buna ilaveten içerisinde derginin güncel sayısında okuyucuya aktarmaya çalıştığı anahtar bilgilerin kalıcılığını sağlayabilmek için birde bulmaca içermektedir. Rayet dergisi, kadına hitaben basılmış İslamcı dergi noktasında boşluk olduğuna ve bu boşluğun doldurulmasına ihtiyaç görüldüğü için çıkarılması hasebiyle İslamcı yayıncılıkta önemli bir noktaya sahiptir.

  • Dönem: 1979-1980
  • Kaç Sayı Çıktı: 4
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Mekke Yassıkaya
  • Yazı İşleri Müdürü: Abdullah Birisi
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
  • 50 Sayfa
  • 72 Yazı
4. Sayı
  • 50 Sayfa
  • 86 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın