İslami Şiar

İslami Şiar

Haftalık Siyasi Haber Yorum Dergisi

"En Büyük İbadet Hakkı Müdafa Etmektir."

Şubat 1991 yılında yayım hayatına başlayan İslami Şiar dergisi, Alper Büktel’in sahipliğinde ve yönetiminde yayımı gerçekleştirilmiş haftalık siyasi haber ve yorum dergisidir. Basımı İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. ‘En büyük ibadet, hakkı müdafaa etmektir’ sloganıyla yayımını gerçekleştirilen dergi de içerik olarak Körfez Krizi, emperyalist güçlerin Müslüman ülkelerdeki yıkım faaliyetleri ve şehitlik gibi konulara yer verilmiştir. Yazıları arasında sıkça emperyalist güçlere karşı İslami bir devrim nasihatinde bulunulan dergi de ‘Ya Hüseyin gibi ol canını ver ya da Zeynep gibi ol duyur yoksa Yezid gibi olursun!’ sloganıyla verilen nasihat kuvvetlendirilmeye çalışılmıştır. Yayımlarında ayet ve hadislere çokça yer verilerek dönemin güncel siyasi olaylarını irdelemek ve İslam merkezli bir okuma ile halkı bilinçlendirmek esas alınmıştır. Nisan 1991 yılında yayım hayatına son verilmiştir.

  • Dönem: 1991
  • Kaç Sayı Çıktı: 5
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Alper Büktel
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

5. Sayı
  • 8 Sayfa
  • 5 Yazı
Ek. Sayı
  • 4 Sayfa
  • 2 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın