İslami Hareket

İslami Hareket

"Din Yalnızca Allah'ın Oluncaya ve Fitne Yeryüzünden Kalkıncaya Kadar"

Adı itibariyle İslam’ı pratiğe dökecek bir hedef doğrultusunda yayımlanmaya başlanan İslami Hareket dergisi, talebeler ve iş güç sahibi kişilerin desteğiyle yayın faaliyetlerine başlamıştır. İlk sayısı Şubat 1978’de yayımlanan dergi, aylık olarak yayın hayatına devam etmiştir. Otuzuncu ve son sayısı Eylül 1980’de yayımlanmıştır. Sedat Yenigün ve İstanbul Kültür Ocağı merkezli olarak faaliyet gösteren İslami Hareket, daha canlı ve daha İslami bir çizginin tutturulmasını hedeflemiştir. Türkiyeli Müslümanlar ifadesi özellikle kullanılmış, İslami Hareket’in ne olduğunun tarifi üzerinde durulmuş, dil konusunda hassasiyet gösterilmiş, ümmete dair algının tesisi için İslam coğrafyasındaki gelişmeler konu edilmiş, İran İslam Devrimi’yle ilgili gelişmelere mütemadiyen yer verilmiştir. 5 Temmuz 1980’de merhum Sedat Yenigün’ün faili meçhul bir cinayetle hayatını kaybetmesi ile sıkıntılı bir sürece giren dergi, 12 Eylül ile birlikte kapatılmıştır. Selahaddin Eş, Beşir Eryarsoy, Cemil Meriç, Mehmed Güneş dergide öne çıkmış olan diğer isimlerdir.

Dergi Hakkında Notlar:
2. sayı ile beraber adres "Yerebatan Caddesi No:2 Daire 14 Cağaloğlu/İstanbul" olarak değişiyor
  • Dönem: 1978-1980
  • Kaç Sayı Çıktı: 31
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Hüseyin Öztürk
  • Yazı İşleri Müdürü: Hasan Güneş, Yusuf Balcı
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın