Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni

1996 yılında yayım hayatına başlayan Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni dergisi, Vakıf adına Mustafa Samastı’nın sahipliğini ve M. İhsan Karaman’ın Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendiği bir sağlık ve sosyal hizmet dergisidir. İstanbul’da basımı gerçekleştirilen derginin ana çalışması vakfın faaliyetlerinin kamuoyuna takdimidir. Bunun yanı sıra İnsanın tabiattaki yeri, Kürtaja karşın yazı çalışmaları, üniversitede verilen Eczacılık eğitiminin temel sorunları, çocukta cinsel eğitim vb. konulara dair yazılar yayımlanmıştır. Ayrıca, Yeryüzü Doktorları’nın çalışmalarına dair fotoğraflı bilgilendirme yazıları da kaleme alınmıştır. Yeryüzü Doktorları gibi gönüllü kuruluşların faaliyetleri sayesinde bilhassa Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yoksul ülkelerinde mevcut olan açlık ve büyük sağlık sorunlarına dair yazılar kaleme alarak Türk halkını bilinçlendirmeyi amaçlayan çalışmalara da bünyesinde yer vermiştir. Ahmet Davutoğlu, Murat Coşkun, Fatma Taşçı, Ahmet Okumuş, Senai Demirci, Havva Sula Gürpınar, Medaim Yanık, Sefer Turan ve M. Fatih Yıldız gibi isimlerin kaleme aldığı yazılara yer verilmiştir. 2006 yılında yayımlanan 24. Sayısı ile derginin basımı durdurulmuş, ancak vakfın ‘hayatvakfi.org.tr’ adresli web sitesi üzerinden elektronik ortamda yayımlanmaya devam edilmiştir. 2017 yılında yayımlanan son sayısından bu yana elektronik ortamda da yeni bir bülten çalışmasına şahit olunmamıştır.

 • Dönem: 1996-2006
 • Kaç Sayı Çıktı: 23
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Mustafa Samastı
 • Başyazar: M. İhsan Karaman
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

3. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 16 Yazı
4. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 17 Yazı
5. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 13 Yazı
6. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 17 Yazı
16. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 14 Yazı
17. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 15 Yazı
19. Sayı
 • 24 Sayfa
 • 0 Yazı
20. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 22 Yazı
22. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 18 Yazı
23. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 16 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın