Oluş

Oluş

"Varolmak Oluşta Kendini İdrak Etmektir"

Kasım 1987 tarihli ilk sayısıyla yayım hayatına başlayan Oluş Dergisi, Naci Altaş’ın sahipliği ve yayın yönetmenliğini üstlendiği bir aylık siyaset ve hukuk dergisidir. Kadrosunun neredeyse tamamı İstanbul Hukuk öğrencisi olduğu görülmektedir. ‘Var olmak, oluşta kendini idrak etmektir’ sloganına sahip dergi Türkiye’de 80’li yıllarda yaşanan olaylara ve bilhassa tutuklamalar, işkenceler, Filistin meselesi ve üniversite de yaşanan başörtüsü meselelerine özellikle yer vermiş ve kadrosu hasebiyle konuları hukuki ve siyasi bir üslupla ele almıştır. Salih Mirzabeyoğlu ve Necip Fazıl gibi düşünürlerin yazılarına çokça yer veren dergi; Selim Yılmaz, R. Sinan Uslu, Ahmet Can, Ali Kemal, Yıldız ve Sadık Asilhanoğlu, Mehmet Ateş ve Haydar Memiş gibi ilerleyen zamanlarda savcı ve rektörlük gibi görevlere sahip olacak yazarlarında aralarında bulunduğu bir yazar kadrosuna ayrıca sahiptir. 80’li yılların ülkücü sesi olması ve 1980 darbesi sonrasında gerçekleştirilen uzun süreçli tutuklamalara yer vererek yürütülen faaliyetleri hukuki bir düzlemde tartışmasından ötürü yayım hayatımızda az sayıda bulunan dergiler arasındadır. Basım hayatını fazla sürdüremeyen dergi, son üç aylık sayısını tek bir dergi de basarak Şubat-Mart-Nisan 1988 tarihli basımıyla yayım hayatına son vermiştir.

  • Dönem: 1987-1988
  • Kaç Sayı Çıktı: 6
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Naci Altaş
  • Yazı İşleri Müdürü: Naci Altaş
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

2. Sayı
  • 32 Sayfa
  • 23 Yazı
3. Sayı
  • 32 Sayfa
  • 19 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın