Müslüman Genç

Müslüman Genç

Aylık Fikir-Sanat, Haber-Yorum Dergisi

1991-1992 yılları arasında yayımı gerçekleştirilen Müslüman Genç Dergisi, Sinan Aktaş’ın sahipliğinde ve yönetiminde bilhassa 90’lı yılların üniversite gençliğine hitap amacıyla basılan bir aylık fikir-sanat-haber-yorum dergisidir. Basımı İstanbul’da gerçekleştirilen dergi de her ay üniversitelerde gerçekleştirilen eylem ve faaliyetler konu edinilmiştir. Bu konuyu da İslami mücadeleyi ele alarak genç kitleyi cihad, tevhid, şuur kavramlarına dair dinç tutmayı hedefleyen bir içerikle gerçekleştirmiştir. Müslüman coğrafyada –Hemen hemen tüm Ortadoğu ülkeleri ve Afganistan- gerçekleştirilen yıkıcı olayları devrimci bir bakış açısıyla analiz etme gayretinde olmuştur. Bu gayretlerini gerçekleştirmek için içeriğinde bilhassa Modernizm ve gençlik, Körfez Krizi, Emperyalizm, Filistin ve İntifada, Orta Asya Devletlerinin oluşumunu din, siyaset ve dış müdahaleler üzerinden –bilhassa İran ve Rusya- okuma, başörtü meselesi, Sosyalizmin değişimi, Kürt Sorunu, Türkiye’de İslam-Laiklik-Kemalizm ve Demokrasi analizi, Cezayir İslami Hareketi, İslam devlet yapısı, Modernizmin toplum ve şahsiyet olgusuna etkisi gibi araştırmalara yer vermiştir. Hüseyin Yılmaz, Fuad Çağlar, Yakup Bayır ve Cevat Mehmetoğlu gibi yazarların eserlerine yer verilmiştir. İçeriğinin zenginliği ve belli bir bölge üzerine odaklanmaksızın geniş bir yelpazede araştırmalarını sürdürmesi nedeniyle İslamcı dergiler arasında önemli bir bilgi ve analiz kaynağı haline gelmiştir. 22 sayısı yayımlanmıştır.

 • Dönem: 1991-1992
 • Kaç Sayı Çıktı: 22
 • Sahibi: Sinan Aktaş
 • Yazı İşleri Müdürü: Sinan Aktaş
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Sayı
 • 32 Sayfa
 • 45 Yazı
2. Sayı
 • 40 Sayfa
 • 54 Yazı
3. Sayı
 • 40 Sayfa
 • 42 Yazı
4. Sayı
 • 46 Sayfa
 • 51 Yazı
5. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 51 Yazı
6. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 63 Yazı
7. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 39 Yazı
8. Sayı
 • 36 Sayfa
 • 48 Yazı
9. Sayı
 • 36 Sayfa
 • 50 Yazı
10. Sayı
 • 36 Sayfa
 • 46 Yazı
11. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 63 Yazı
12. Sayı
 • 52 Sayfa
 • 55 Yazı
13-14. Sayı
 • 68 Sayfa
 • 47 Yazı
15. Sayı
 • 56 Sayfa
 • 48 Yazı
16. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 66 Yazı
17. Sayı
 • 56 Sayfa
 • 48 Yazı
18. Sayı
 • 96 Sayfa
 • 50 Yazı
19. Sayı
 • 88 Sayfa
 • 47 Yazı
20. Sayı
 • 112 Sayfa
 • 44 Yazı
21. Sayı
 • 80 Sayfa
 • 69 Yazı
22. Sayı
 • 64 Sayfa
 • 36 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın