Tohum

Tohum

"Fikre, San'ata, Ruha…"

İstanbul İmam-Hatip Okulları Mezunları Cemiyeti tarafından Eylül 1963’te, henüz İmam Hatip Okulları’nın oluşma sürecinde, ilk sayısı yayımlanmıştır. İlk dönemlerinde daha ziyade ilmî ve dinî bir dergi hüviyetinde olan Tohum, İmam Hatip mücadelesini yansıtma ve derneğe mensup kişi ve kurumların fikirlerini iletebilecekleri bir mecra olma gayeleriyle yola çıkmıştır. 1979’a kadar, aralıklarla beraber, aylık olarak yayımlanmıştır ve toplamda 117 sayıya ulaşmıştır. Beyazıt, Beyazsaray’daki dergi genel merkezî fikir/sanat camiası için bir buluşma yeri hâline gelmiştir. İbrahim Solmaz’ın başkanlığıyla beraber daha İslamcı bir dile sahip olmaya başlamıştır. 1965’te dergi, tasarımla beraber muhtevasında da değişikliğe gideceğini bildirmiştir; saf dinî meseleler ekseninden çıkılacak, gündelik konuların işlenmesine doğru gidilecektir. Yayın dilinin İslamcı çizgiden çıkmadığı/çıkmayacağının vurgulanmasıyla ayrıca, ‘İmanlı bireyler’ yetişmesine katkı sağlanacak olması ve İslami düsturlarla hareket edileceği üstü kapalı biçimde ifade edilmiştir. Din, milliyet, biyografi, sağlık, sanat, tasavvuf, dindar neslin nasıl yetişeceği gibi farklı konular işlenmiştir. 1970’li yıllarda İmam Hatip Okulları için zorlaşmaya başlayan süreçte dergi, birçok defa sansüre uğramış ve dergiye baskınlar yapılmıştır. Darbe dönemiyle birlikte faaliyetleri son bulan Tohum, 80’li yılların sonlarına doğru tekrar yayımlanmaya başlamıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
Halihazırda yayımlanmaya devam eden Tohum dergisinin 1980 sonrasında çıkarılan sayıları projenin 3. aşaması kapsamında veri tabanına dâhil edilecektir. İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti'nin yayınıdır. Derginin 7. sayısından itibaren İdare Müdürü Ahmet Güneş olarak değişmiştir. 13. sayıdan itibaren Derginin sahibi Ahmet Semiz, Yazı İşleri Müdürü Nedim Uğur olarak değişmiştir. 20. sayıdan itibaren sahibi İstanbul İmam - Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti adına Yahya Kutluoğlu, idare müdürü İsmail Erünsal olmuştur. 21. sayıdan itibaren yazı işleri müdürü Mustafa Bilge olmuştur. 21. sayıdan itibaren idare yeri: Beyaz Saray, Zemin Kat No. 17 Beyazıt - İstanbul olmuştur. 28. sayıdan itibaren sahibi Mehmed Ali Aldur, yazı işleri müdürü, Ahmed Semiz, idare müdürü İsmail Erunsal olmuştur. 31. sayıdan itibaren sahibi Faruk Kaya, yazı işleri müdürü, Ramazan Yıldız, idare müdürü Ömer Öztop olmuştur. 34. sayıdan itibaren sahibi Salih Güler, yazı işleri müdürü Fuat Günel, idare müdürü Mehmet Mırık olmuştur. 39. sayıdan itibaren sahibi Ömer Öztop, yazı işleri müdürü Satı Demirci olmuştur. 42. sayıdan itibaren dergi 'Aylık Fikir ve Sanat' dergisi olarak neşredilmeye başlanmıştır. 45. sayıda dergi sahibi Kemal Sandıkçı, yazı işleri müdürü Kerim Aytekin, idare müdürü Mehdi Ali Seçkin olarak girilmiştir. 58. sayıdan itibaren sahibi Fuat Günel, yazı işleri müdürü Mehdi Ali Seçkin, idare mürü Nihat Engin olmuştur. 66. sayıdan itibaren sahibi Kâzım Serhatlı, idare müdürü Nuri Özcan olmuştur. 73. sayıda yazı işleri müdürü Mehdi Ali Seçkin görevinden ayrılıyor. 87. sayıdan itibaren sahibi Faruk Kaya, yazı işleri müdürü Mehmet Birgül olmuştur. 95. sayıdan itibaren yazı işleri müdürü Kerim Aytekin olmuştur. 97. sayıdan itibaren idare müdürü Yusuf Kavaklı olmuştur. 102. sayıdan itibaren idare müdürü Metin Yurdagür olmuştur. 106. sayıdan itibaren İdare Müdürü Mevlüt Karaca, yazı işleri müdürü Kerim Aytekin olmuştur. 117. sayı ile beraber derginin sahibi İbrahim Solmaz, Yazı işleri müdürü de Kemal Güler olmuştur.
 • Dönem: 1963-1980
 • Kaç Sayı Çıktı: 117
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Ali Ayaroğlu, Yahya Kutluoğlu, Mehmed Ali Aldur, Faruk Kaya, Salih Güler, Ömer Öztop, Kemal Sandıkçı, Fuat Günel, Kazım Serhatlı, İbrahim Solmaz
 • Yazı İşleri Müdürü: Ahmed Semiz, Nedim Uğur, Mustafa Bilge, Ramazan Yıldız, Fuat Günel, Satı Demirci, Kerim Aytekin, Mehdi Ali Seçkin, Mehmet Birgül, Kemal Güler
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

1. Cilt 4. Sayı
 • 36 Sayfa
 • 30 Yazı
1. Cilt 6. Sayı
 • 36 Sayfa
 • 27 Yazı
1. Cilt 7. Sayı
 • 36 Sayfa
 • 28 Yazı
2. Cilt 13. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 31 Yazı
2. Cilt 16. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 27 Yazı
2. Cilt 18. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 27 Yazı
3. Cilt 28. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 18 Yazı
3. Cilt 30. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 15 Yazı
3. Cilt 32. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 21 Yazı
4. Cilt 37. Sayı
 • 34 Sayfa
 • 26 Yazı
4. Cilt 43. Sayı
 • 42 Sayfa
 • 28 Yazı
4. Cilt 46. Sayı
 • 42 Sayfa
 • 29 Yazı
4. Cilt 48. Sayı
 • 43 Sayfa
 • 29 Yazı
5. Cilt 55. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 27 Yazı
5. Cilt 58. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 25 Yazı
5. Cilt 59. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 23 Yazı
6. Cilt 64. Sayı
 • 44 Sayfa
 • 23 Yazı
6. Cilt 66. Sayı
 • 43 Sayfa
 • 24 Yazı
6. Cilt 68. Sayı
 • 43 Sayfa
 • 26 Yazı
6. Cilt 72. Sayı
 • 52 Sayfa
 • 18 Yazı
7. Cilt 76. Sayı
 • 51 Sayfa
 • 33 Yazı
7. Cilt 81. Sayı
 • 59 Sayfa
 • 25 Yazı
7. Cilt 83. Sayı
 • 51 Sayfa
 • 17 Yazı
7. Cilt 84. Sayı
 • 51 Sayfa
 • 22 Yazı
8. Cilt 86. Sayı
 • 43 Sayfa
 • 23 Yazı
9. Cilt 93. Sayı
 • 49 Sayfa
 • 19 Yazı
9. Cilt 94. Sayı
 • 50 Sayfa
 • 18 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın