Tasavvuf

Tasavvuf

Tasavvufa Müteallik Mebahis-i Şettadan Bahis ve Mekarim-i Ahlak-ı İslamiye'nin Tâmimine Hâdim Mecelle-i Maneviyedir.

Urfa mebusu Şeyh Mustafa Saffet (Yetkin) tarafından 23 Mart 1911 - 14 Aralık 1911 tarafından çıkarılan ve toplamda 35 sayı yayımlanan dergidir. Tasavvuf, “Tasavvufa Müteallik Mebahis-i Şettadan Bahis ve Mekarim-i Ahlak-ı İslamiye’nin Tâmimine Hâdim Mecelle-i Maneviyedir”. Dergi, Saffet Efendi’nin Cemiyyet-i Sûfiyye’nin bir dönem idare heyetinde bulunması ve ikinci reisliğini yapmasından dolayı cemiyetin resmî yayın organı gibi görülmüştür. Dergide daha çok tasavvuf terimleri, tasavvuf edebiyatı, tasavvufî mektuplar, hikmetler, menkıbeler ve hal tercümelerine ağırlık verilmiş, Cemiyyet-i Sûfiyye’de düzenlenen konferans ve seminer türü konuşmalar da yayımlanmıştır.

Dergi Hakkında Notlar:
Derginin isminin altında "et-Tasavvuf kulluhu adabun: Ebu Haf Ömer b. Müslime cümlesinden sonra "Urefa-yı ümmetin makalat-ı arifanelerine Tasavvuf'un sahifeleri açıktır" notu yer almaktadır. Derginin ilk üç sayısı farklı matbaalarda basılmıştır.
  • Dönem: 1911
  • Kaç Sayı Çıktı: 35
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Şeyh Mustafa Saffet (Yetkin)
  • Başyazar: Şeyh Mustafa Saffet (Yetkin)
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın