İlahi Işık

İlahi Işık

Dini Ahlaki Siyasi Gazete

"Hakkın Dostu - Haksızın Düşmanı"

Ticanî tarikatı mensubu Mehmed Kemal Pilavoğlu ve çevresi tarafından yayımlanan İlahi Işık dergisinin ilk sayısı 15 Ekim 1966’da yayımlanmıştır. 15 günde bir olarak yayımlanan derginin yüz otuz beşinci ve son sayısı 15 Kasım 1973’te çıkmıştır. Dinî, ahlaki ve siyasi gazete olarak yayımlanan İlahi Işık, çoğunlukla soru-cevap bölümü dolayısıyla takip edilmiştir. Suallere, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler doğrultusunda yalın cevaplar verilmeye gayret edilmiştir. Dergide neşredilen yazılar da aynı dinî kaynaklar ve klasik metinler üzerine oturtulmuştur. Soru-cevap kısmından ötürü Diyanet ile zaman zaman tartışmalar yaşanmıştır. Müslüman coğrafyayla ilgili haberlere de yer verilmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
Gazetenin 47. sayısı ile 2. cilde geçilmiştir. 48. sayıdan itibaren 'Dini, Ahlaki, Siyasi Gazete ismi 'Dini, Ahlâki, İçtimai Gazete' olarak değiştirilmiştir. Dergi 15 Mayıs 1971 tarihli 111. sayıdan sonra bir süre yayına ara vermiş, yeni sayı (112.sayı) 1 Aralık 1972 tarihinde neşredilmiştir. 96. sayıdan itibaren dergi idarehanesi 'Özbeyler Mahallesi Salaş Sok. No. 20 Dörtyol- Ankara' adresine taşınmıştır. 27. sayıdan itibaren derginin imtiyaz sahibi Seyid Ahmed Çakır olarak değişmiştir. 112. sayıdan itibaren yazı işleri müdürü Mehmet Çakır olarak değişmiştir
  • Dönem: 1966-1973
  • Kaç Sayı Çıktı: 135
  • Basım Yeri: Ankara
  • Sahibi: Zeki Korucu, Seyyid Ahmed Çakır
  • Yazı İşleri Müdürü: Şaban Arslan, Mehmet Çakır
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın