İslam Dünyası

İslam Dünyası

İslâm Dünyası, Tatar Müslümanları tarafından çıkartılan İslamcı dergilerdendir. Dergide, Tatar Cedidçi hareketi içinde İttihâd-ı İslâm vurgusu ile ön plana çıkan yenilikçi din adamlarının izine rastlanmaktadır. Cedid hareketinden gelen Rusyalı Müslümanların üzerinde ısrarla durdukları bir konu olan eğitim sorunları İslâm Dünyası’nda konu olarak yer edinmiştir. 1913 yılına gelindiğinde Abdürreşid İbrahim Teârüf-i Müslimîn’in ardından ikinci bir dergiyle tekrar matbuata başlamıştır. Ancak son dört yıl içinde siyasal koşullar büyük oranda değişmiştir. Bosna-Hersek, Trablusgarp ve Doğu Rumeli kaybedilmiş ve devlet büyük bir savaş tazminatını ödemek zorunda bırakılmıştır. Dahası Balkan Savaşı sırasında 26 Mart 1913 günü Edirne kaybedilmiştir. İslâm Dünyası dergisi işte tam da böylesi karanlık günlerin ortasında, 15 Mart 1913 günü yayın hayatına başlamıştır. 2 haftada bir yayımlanan dergi, 1914’e kadar 27 sayı neşretmiştir. “İslâm faidesine çalışır.” düsturunu benimsemiştir. İslâm Dünyası’nın odağı ilk olarak Osmanlı Müslümanları ile sınırlandırılmıştır. İslam âleminin farklı unsurları arasındaki ilişkiyi, dayanışmayı ve İslam kardeşliği duygusunu geliştirmekten evvel, amaç, İslam’ın, medeniyet dünyası karşısındaki ezilmişliğinin nedenlerini tespit edip, bu tutsaklıktan kurtuluş yollarını keşfetmek olarak belirlenmiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
İki haftada bir çıkar. İslam faidesine çalışır. Dergi Necmi İstikbal Matbaası'nda basılmıştır.
  • Dönem: 1913-1914
  • Kaç Sayı Çıktı: 27
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Osman Cûdî
  • Başyazar: Abdürreşid İbrahim
  • Yazı İşleri Müdürü: Osman Cûdî
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın