Selâmet

Selâmet

Dinî, İlmî, Ahlâkî, Siyasî Haftalık Mecmua

1947 yılında Mehmet Akif Ersoy’un damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından çıkartılmaya başlanan Selâmet dergisi, Sebilürreşâd ve Akif’in fikrî mirasını devam ettirme gayesinde olmuştur. 1949 yılına kadar toplam 104 sayı çıkarılmış ve bu sayıdan sonra dergi kapanmıştır. 1962 yılında tekrar çıkarılmaya başlanmış olan derginin yayım hayatı 1979 yılında sona ermiştir. Aylık olarak neşredilen derginin yazarları arasında Ahmet Hamdi Akseki, Süheyl Ünver, Asım Köksal, Celal Saraç, Ahmet Himmet Berki gibi önemli isimler yer almıştır. Haftanın İslami şahsiyeti, tefsir, siyer, ilmî-dinî araştırmalar, fikrî ve felsefi yazılar, tenkitler, hadis üzerine yazılar, tarih sayfaları, şark hikâyeleri derginin muhtevası içerisinde öne çıkan bölümlerdir. Genel olarak bakıldığında dönemin (1940’lardan itibaren) dini reddedici tutumuna karşı tepki gösteren bir tavır içinde olan Selâmet dergisi, bir tecdit ve ihya gayreti sergilemekten ziyade, halk arasında yaşanmakta olan dinin korunması ve kanunların tanıdığı hakların alınması ya da yasaklanmayan hakların (cemaat hâline gelebilmek gibi) tasarrufu için mücadele veren bir yayın organı olmuştur.

Dergi Hakkında Notlar:
Dergi 69. sayıdan itibaren "Yeni Selâmet" ismiyle yayımlanmaya başlamış, numaralandırmada da 1-69, 2-70, 3-71 vd. şeklinde devam etmiştir. Yine aynı sayıda adres değişikliği yapılmıştır: Ahmet Halit Kitabevi Ankara Caddesi İstanbul.
  • Dönem: 1947-1949
  • Kaç Sayı Çıktı: 105
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Ömer Rıza Doğrul
  • Başyazar: Ömer Rıza Doğrul
  • Yazı İşleri Müdürü: Ömer Rıza Doğrul, Yıldız Yaşaroğlu
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın