Ali Murtaza Efendi Meselesi

17 Haziran 1909
Hicri: 28 Cemaziyelevvel 1327 , Rumi: 4 Haziran 1325

Yazının sonuna "Mâbadı var." notu düşülmüştür.

Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın